Organizator:

V Kongres Przemysłu Opakowań - poznaj szczegóły!

Podziel się

Polska Izba Opakowań, Grupa MTP oraz Targi Taropak zapraszają na V Kongres Przemysłu Opakowań, który odbędzie się 26 września 2023 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Podczas Kongresu przedstawiciele branży opakowaniowej wymienią się swoimi spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniem. W trakcie wystąpień omówione zostaną tematy związane ze zrównoważonym rozwojem branży opakowań, najnowszymi materiałami opakowaniowymi, nowymi technologiami druku i produkcji, a także strategiami marketingowymi.

Kongres Przemysłu Opakowań to idealne miejsce dla producentów wyrobów spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, higieny, rolniczych (owoce i warzywa), dietetycznych, ekologicznych, itp.

​​W programie przewidziane są  merytoryczne, edukacyjne wystąpienia ekspertów, które pomogą odpowiedzieć na pytanie: czego możemy spodziewać się na rynku w nadchodzącym czasie w reprezentowanych przez nich obszarach branży. 

Kup bilet na:

PROGRAM

9:00 – 10:00       Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15     Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli PIO i MTP

10:15 – 10:35     Trendy w opakowalnictwie na zmieniającym się globalnym i europejskim rynku

                          Dr. Johannes Bergmair, Sekretarz Generalny WPO (World Packaging Organisation)

10:35 – 10:55     Miejsce polskiej branży opakowań na mapie Europy  

                          Maciej Nałęcz, Santander Bank

10:55 – 11:15     Zmiany prawne w zakresie aspektów środowiskowych opakowań. PPWR, GOZ,
                      SUP - rewolucja w myśleniu o opakowaniach

                          Konrad Nowakowski, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

11:15-11:40      Przerwa kawowa

11:40 – 12:00     Tsunami zmian w zakresie opakowań plastikowych - Jak rozwiązania Paktu mogą
                      wesprzeć firmy w obliczy tych wyzwań?

                          Małgorzata Greszta, CSR Consulting       

12:00 – 12:20     Opakowania produktów sprzedawanych w sieci Biedronka – zrównoważony rozwój
                      i ekoprojektowanie
 

                          Katarzyna Grabarska, Menadżerka ds. Opakowań, Jeronimo-Martins Polska S.A.

12:20 – 12:40     Wyzwania środowiskowe dla branży opakowań do płynnej żywności. Innowacyjne
                     rozwiązania w praktyce

                         Monika Sommer, Tetra Pak

12:40 – 13:00     Rola gazów w procesie pakowania

                         Katarzyna Góra,  Air Products

13:00 – 14:00    Przerwa – lunch

14:20 – 14:40     Etykieta RFID – wizja rozwoju technologii według Mark Andy

                          Łukasz Chruśliński, Mark Andy Poland

14:40 – 15:00     Papiery hybrydowe jako zrównoważona przyszłość opakowań z tektury falistej

                          Marek Motylewski, Mondi Group

15:00 – 15:20    Jak osiągnąć w 2030 roku cel „zero waste” w opakowaniach z elastycznych tworzyw
                     sztucznych

                         Andrzej Kornacki, Futamura      

15:20 – 16:00     Podsumowanie obrad. Wręczenie certyfikatów

16:00              Kongresowe spotkanie (networking)

Kup bilet na:

Prelegenci

DR JOHANNES BERGMAIR - World Packaging Organization

W latach 2000-2016 był zatrudniony w OFI Packaging Institute w Wiedniu, gdzie pełnił funkcję instytutu lider. W 2017 roku Johannes Bergmair założył własną firmę konsultingową w zakresie opakowań o nazwie PACK EXPERTS. Dr Bergmair prowadzi liczne wykłady z technologii opakowań na kilku austriackich i niemieckich uniwersytetach, pracuje jako biegły sądowy ds. opakowań oraz jako audytor ds. zarządzania higieną. Dr Bergmair jest członkiem Austriackiego Komitetu Normalizacyjnego „Opakowania” i austriackim członkiem zarządu WPO (Światowej Organizacji Opakowań) od 2011 roku, gdzie pełnił również funkcję wiceprezesa WPO ds. zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Od 1.1.2018 pełni funkcję Sekretarza Generalnego WPO.

​MACIEJ NAŁĘCZ - Analityk sektorowy, Santander Bank Polska

Analityk trendów m.in. w sektorach produkcji przemysłowej i nowoczesnych usług. W trakcie ponad 8 lat pracy w czołowych instytucjach finansowych uczestniczył w budowaniu strategii i polityk finansowania kluczowych sektorów polskiej gospodarki, w tym m. in. branży opakowań. Autor licznych raportów analitycznych i komentarzy rynkowych w tematyce branży opakowań, cytowanych w najważniejszych mediach branżowych i ogólnopolskich. Odpowiedzialny merytorycznie za raporty Santander Bank Polska Rewolucja Opakowań oraz E-commerce B2B – biznes w sieci

​​KONRAD NOWAKOWSKI - Prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Doradca z zakresu aspektów środowiskowych opakowań oraz gospodarki odpadami. Specjalizujący się w ekoprojektowaniu, recyklingowalności, pracach B+R oraz legislacji z zakresu opakowań i gospodarki odpadami, współautor zgłoszeń patentowych oraz strategii biznesowych dotyczących opakowań. Zaangażowany w wdrażaniu projektów wpisujących się w filozofie Gospodarki w Obiegu Zamkniętym od systemów opakowań wielokrotnego użycia po zawracanie zasobów i wykorzystywanie odpadów do produkcji nowych wyrobów. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań (LCA, carbon footprint) i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

KATARZYNA GRABARSKA – Menadżerka ds. Opakowań, Jeronimo-Martins Polska S.A.

Pasjonatka tematów eko-projektowani opakowań oraz ESG. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą opakowań w różnych firmach branży FMCG Obecnie odpowiada za analizę opakowań jednostkowych pod kątem materiałowym dla produktów marek własnych sieci, prowadzenie projektu zrównoważonego rozwoju opakowań oraz analiza pod kątem recyklingu.

MAREK MOTYLEWSKI - Senior Technical Service Manager, Mondi Świecie S.A.

Szef Zespołu Serwisu Technicznego w Mondi Świecie S.A . Obecnie pełni funkcję Starszego Kierownika i wspiera wszystkie działania serwisu technicznego w Mondi Containerboard. Odpowiedzialny za zarządzanie reklamacjami. W tym obszarze współpracuje ściśle z pionem produkcji, aby eliminować problemy jakościowe. Jest również odpowiedzialny za oparte na rzetelnej informacji działania marketingowe oraz konsultacje techniczne dla klientów. Opublikował serię artykułów technicznych i materiałów w Przeglądzie Papierniczym. Autor książki ,,Od włókna do tektury falistej – korelacje pomiędzy papierem oraz tekturą falistą“.

KATARZYNA GÓRA - Specjalista ds. MAP, Air Products

Jest główną specjalistką ds. MAP, czyli pakowania w atmosferze ochronnej produktów żywnościowych. Do jej obowiązków należy wspieranie swoją wiedzą zespołu sprzedaży oraz zapewnienie profesjonalnego doradztwa technicznego naszym Klientom. Na co dzień pomaga i doradza Klientom w zakresie procesu pakowania żywności w technologii MAP, doborze mieszanek gazowych, przeprowadza testy MAP produktów spożywczych w zakładzie Klienta. Dodatkowo prowadzi szkolenia z zakresu zastosowań, bezpieczeństwa i właściwości gazów spożywczych. Współpracuje z producentami urządzeń i opakowań do pakowania żywności, poszerzając swoją wiedzę w tym zakresie.

ŁUKASZ CHRUŚCIŃSKI - European Sales Manager, Mark Andy

​Od niemal 20 lat związany jest z branżą poligraficzną, gdzie buduje swoje zawodowe doświadczenia przede wszystkim na kontaktach z klientami i poszukiwaniu dla nich najlepszych rozwiązań technologicznych. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, następnie przez wiele lat pracował w firmach związanych z branżą poligraficzną, a od 8 lat jest European Sales Managerem w firmie Mark Andy, odpowiedzialnym za sprzedaż maszyn fleksograficznych i hybrydowych oraz cyfrowych wąskowstęgowych. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z produkcją opakowań (również foliowych) i etykiet, w tym dotyczących etykiet linerless a także technologii identyfikacji produktów za pomocą fal radiowych (RFID).

MONIKA SOMMER - Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, Tetra Pak

Monika Sommer pełni funkcję Managera ds. Zrównoważonego Rozwoju dla Polski i krajów bałtyckich w firmie Tetra Pak, będącej światowym liderem w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Do obszarów jej odpowiedzialności należą gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjne technologie recyklingu, zmiany legislacyjne związane z gospodarką opakowaniową oraz rozwijanie współpracy z interesariuszami w celu zwiększania stopy recyklingu opakowań Tetra Pak. Podczas swojej kariery Monika pracowała w Komisji Europejskiej w dziale DG ENVI, firmie consultingowej i prowadziła międzynarodowe projekty środowiskowe.

ALICJA BEDNAREK - Marketing Specialist, Digiprint

Od 7 lat związana z firmą Digiprint, od 9 lat z branżą poligraficzną. W 2017 roku ukończyła podyplomowe studia Inżynieria Produkcji w Poligrafii na Politechnice Warszawskiej i swój zawodowy dorobek łączy z poligrafią cyfrową. Jest fanką oryginalnych wzorów opakowań dla przetwórców oraz producentów etykiet, opakowań i tektury falistej.

ANDRZEJ KORNACKI - Regional Sales Manager, Futamura

Od roku 1990 reprezentował w Polsce producenta folii polipropylenowych BOPP Mobil Plastics Europe, budując jako pierwszy zupełnie od zera rynek tych folii w Polsce. Folie polipropylenowe stały się od tego czasu materiałami opakowaniowymi, którym w późniejszych latach poświęcił większość swojego czasu pracując kolejno dla takich producentów jak Moplefan, Treofan, Vibac, Innovia Films. Pracując w tej ostatniej grupie zainicjował działania, które pozwoliły opatentować na świecie specjalistyczne folie BOPP do etykietowania wyrobów podczas ich produkcji metodą wtrysku w tzw. technologii IML. Przez wiele lat aktywnie zajmował się też rozwojem rynku folii polipropylenowych nieorientowanych tzw. CAST pracując dla Moplefan, Verbano i Eurocast. W ostatnich latach wykazał bardzo duże zaangażowanie w rozwój rynku biodegradowalnych i kompostowalnych folii celulozowych celofan i NatureFlex produkowanych przez Innovia Films, a obecnie w Futamura Group, gdzie pracuje na stanowisku Regional Sales Manager. Niezależnie od działalności handlowej i marketingowej przez cały ten czas inicjował szereg różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumianą edukację w zakresie wiedzy o opakowaniach publikując wiele artykułów, przedstawiając prezentacje na różnych seminariach i konferencjach, prowadząc jako zaproszony gość wykłady na uczelniach. Jest inicjatorem wydania przez PWN polskich wersji wysokonotowanych na świecie książek o opakowaniach „Technika opakowań” i „Innowacje w opakowaniach żywności i napojów”. Jest Przewodniczącym Rady Polskiej Izby Opakowań.

Kup bilet na:

Organizatorzy

Patronat

 

Partnerzy Wspierający

Patroni Medialni