Organizator:

Seminarium Koncepcja  GOZ dla opakowań branży spożywczej

Podziel się

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń różnych uczestników rynku w sprawie koniecznych zmian w podejściu do projektowania wyrobów i opakowań z uwzględnieniem nowych wymagań jakie niesie GOZ.

DATA: 30 września 2019 r.

GODZ.: 10.00 – 15.30

MIEJSCE: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań

ORGANIZATORZY: Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

PARTNERZY: UNEP/GRID, Santander Bank Polska SA, Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, Polska Izba Opakowań, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Nowe spojrzenie na kwestię opakowań przedstawia zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wprowadza on poważne zmiany do dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a także dyrektywy odpadowej, nadając większe znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jednej z kluczowych zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Rosnące znaczenie szeroko rozumianych aspektów środowiskowych w praktycznie wszystkich dziedzinach życia wymaga podjęcia dyskusji również wśród przedsiębiorców. Ekoprojektowanie umożliwia modelowanie całego cyklu życia produktu, w tym również istotnie wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców produkujących materiały opakowaniowe, wytwarzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedstawicieli nauki i administracji rządowej. Przedstawione zostaną opinie dotyczące systemu gospodarki odpadami oraz wpływu wprowadzenia strategii tworzyw sztucznych (SUP) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na działalność gospodarczą.

Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy i gdzie jest problem z odpadami komunalnymi z branży FMCG?
  • Jakie zmiany zostały wprowadzone w europejskiej legislacji i jak Polska może je wdrożyć?
  • Czy ekoprojektowanie jest obecnie chwilową modą czy ma głębsze podstawy?
  • Czy system depozytowy na opakowania do napojów będzie kosztownym obowiązkiem czy motorem zmian?
  • Czy obecnie firmy wprowadzają rozwiązania w myśl koncepcji GOZ?
  • Czy konwencjonalne tworzywa sztuczne czeka zapomnienie, a zastąpią je inne materiały w tym polimery kompostowalne?

Udział w konferencji jest darmowy - każdy uczestnik musi posiadać dokument wstępu na Targi.

Formularz zgłoszeniowy Bilety

PROGRAM KONFERENCJI 30/09/2019

„Koncepcja GOZ dla opakowań branży spożywczej”

Obowiązek czy społeczna odpowiedzialność?

10:00  Otwarcie:
Konrad Nowakowski Prezes Polskiej Izby Odzysku I Recyklingu Opakowań
Wacław Wasiak Dyrektor Polskiej Izby Opakowań
 

Sesja I   Prowadzenie: Krzysztof Hornicki, INTERSEROH

10:10 Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi – Paweł Głuszyński, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
10:30 Ewidencja odpadów 2020 zmiany dla każdego wytwórcy i przetwarzającego odpady - Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań
10:50 Eko-modulacja, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (z ang. Single use plastics – SUP)  opakowania monomateriałowe i wielomateriałowe w kontekście GOZ – Konrad Nowakowski PIOIRO/COBRO
11:20 Prezentacja systemów kaucyjnych na butelki do napojów. Czy jest alternatywa? – Joanna Kądziołka, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, koordynator kampanii WRZUCAM. Nie wyrzucam!
11:40  Prezentacja raportu Santander Bank Polska i SpotData: Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów - Kamil Mikołajczyk Santander Bank Polska SA
12:10 Pozwolić markom błyszczeć i pozostać eko - Katarzyna Kozińska API Group
12:30 Przerwa
  Sesja II  Prowadzenie: Łukasz Sosnowski, Konsultant ds. Circular Economy, GOZ WORLD”
13:00

Droga FMCG do circular economy - Łukasz Sosnowski, Konsultant ds. Circular Economy, GOZ WORLD

  • podstawowe elementy oddziaływania industry 4.0 i circular economy do wykorzystania przez sektor FMCG/retail w Polsce
  • internet rzeczy w ramach działalności gospodarczej sektora retail oraz w kontakcie z klientami
  • technologie blockchain dla lepszej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z klientami
13:20 Europejskie działania branży FMCG w obliczu GOZ - Paweł Jagielski
13:40 Przykłady dobrych praktyk z zakresu GOZ i SUP case study CARREFOUR POLSKA - Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, CARREFOUR POLSKA
14:10 Działanie robi różnicę, czyli efektywna strategia dla środowiska case study: KAUFLAND - Sylwester Baran, Dyrektor Pionu Zaopatrzenia, KAUFLAND
14:35 Opakowania z biotworzyw i biokompozytów jako alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań BIOCOMPACK-CE– Grzegorz Ganczewski, COBRO
14:50 Innowacyjne aktywne materiały opakowaniowe zgodne z koncepcją GOZ na przykładzie realizowanych projektów badawczych – Monika Kaczmarczyk, COBRO
15:00 Dotacje unijne i krajowe dla projektów związanych z GOZ - Adam Karmański, Maculewicz Consulting.
15:10 Ekologiczne materiały opakowaniowe w zastosowaniach do pakowania żywności- Bartosz Czapowski, PAKMAR
15:20 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie
15:30 Możliwość obejrzenia wystawy 25 lat Polskiej Izby Opakowań (pawilon 7, Salon promocji PIO)
Formularz zgłoszeniowy Bilety