Organizator:

Rewolucja opakowań - Raport SpotData dla Santander Bank Polska

Podziel się

"W Polsce rocznie produkuje się ok. 6 mln ton opakowań. W przeliczeniu na mieszkańca daje to ok. 157 kg, czyli wciąż mniej niż średnio w Unii Europejskiej (ok. 180 kg). Ale wielkość ta rośnie (wagowo) w tempie ok. 10 proc. rocznie (wobec niecałych 2 proc. w UE). Natomiast przychody rosną w tempie ponad 12 proc. Polska stała się hubem produkcji w tej branży" - możemy przeczytać w raporcie zrealizowanym przez SpotData dla Santander Bank Polska.

Prognoza dla produkcji opakowań
Produkcja opakowań w Polsce w kolejnych latach powinna rosnąć dynamicznie, choć nie tak szybko, jak dotychczas. Przychody producentów do roku 2025 r. mogą się zwiększać średnio o 6,8 proc. rocznie. Najszybciej będzie rosła sprzedaż opakowań papierowych, nieco wolniej innych rodzajów opakowań. W naszych prognozach uwzględniamy już skutki nowych regulacji, przyjmując umiarkowany scenariusz ich wpływu. Dokładny wpływ trudno oszacować i przyjmujemy do tego celu kilka strategii analitycznych, które dają różne rezultaty. 
Prognoza dla dynamiki produkcji opakowań oparta jest na kilku filarach. Po pierwsze, modelujemy krajowe zużycie opakowań jako funkcję PKB per capita. Jest to najlepszy predyktor zużycia opakowań. Inne zmienne, które mogą wyjaśniać zużycie opakowań, to m.in. wielkość sektora przemysłowego. Krajowe zużycie zawiera w sobie zarówno zużycie na potrzeby konsumpcji krajowej, jak i eksport pośredni. Jak dobrze widać na wykresie nr 11, relacja między poziomem PKB per capita a zużyciem opakowań nie jest liniowa. Im kraj bogatszy, tym przyrost popytu na opakowania jest mniejszy, bo wzrost gospodarczy pochodzi w większej mierze z wytwarzania dóbr niematerialnych.
Po drugie, modelujemy wzrost eksportu poprzez analizę relacji między eksportem per capita Polski i Niemiec. W ostatnich 15 latach polski eksport opakowań per capita systematycznie, niemal liniowo zbliżał się do poziomu Niemiec i zakładamy, że w 2025 r. osiągnie 100 proc. poziomu niemieckiego. Eksport opakowań w takim scenariuszu może rosnąć w tempie ok. 6,5 proc. rocznie.
Po trzecie, szacujemy wpływ nowych regulacji europejskich na wzrost rynku. Chodzi głównie o dyrektywę dotyczącą jednorazowych wyrobów plastikowych (SUP – single use plastics), ale nie tylko – modelujemy szerszy scenariusz mocniejszego ograniczania zużycia opakowań plastikowych.

 

 

Starcie dwóch megatrendów
Bardzo istotny wpływ na branżę producentów opakowań mają zmiany preferencji konsumentów. Identyfikujemy dwa megatrendy w zachowaniach kupujących, które są kluczowe dla producentów. Z jednej strony rośnie w siłę ruch domagający się ograniczenia zużycia plastiku i zwiększenia skali recyklingu. Jest to związane m.in. z coraz większą świadomością ekologiczną konsumentów. Jej przejawem jest rosnąca popularność akcji społecznych opisywanych hasłami #ZeroWaste, #NoPlastic, #PlasticFree itd. W ramach tego ruchu można wymienić dwa zjawiska. Pierwsze to ograniczanie zużycia plastiku przez samych konsumentów w ramach obywatelskiej aktywności ekologicznej. Jednak sami działacze ekologiczni uważają, że aktywność konsumentów nie może być jedynym filarem ruchu ekologicznego.
Dlatego istotniejsze jest drugie zjawisko, czyli presja w ramach działań związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu wywierana na firmy, by ograniczały wykorzystanie plastiku. Coraz częściej do ograniczenia zużycia plastiku nawołują mainstreamowe media, również te biznesowe. W połowie czerwca 2019 r. tygodnik „Polityka” zamieścił materiał okładkowy pod tytułem „Koniec plastiku”, a dziennik „Rzeczpospolita” tego samego dnia pisał o ograniczaniu wykorzystania plastiku przez duże firmy handlowe i w komentarzu redakcyjnym nawoływał do radykalnej walki z plastikiem. Duże firmy coraz częściej prowadzą komunikację sygnalizującą ograniczenie zużycia plastiku w różnych procesach biznesowych. Wpisuje się to w szerszy i od dawna obecny w dużych firmach trend społecznej odpowiedzialności biznesu.
Z analiz wynika jednak, że Polska nadal jest krajem, gdzie presja konsumentów na firmy jest niewielka. Piszemy o tym więcej na kolejnej stronie. Z drugiej strony zmiany stylu życia opisane w pierwszym rozdziale zwiększają popyt na opakowania, w tym plastikowe. Ludzie potrzebują mniejszych porcji przygotowanych do konsumpcji, łatwych w przewożeniu, umożliwiających dłuższe utrzymanie świeżości i przechowywania towaru. Większa aktywność zawodowa, większy odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, zmieniający się model życia rodziny, rosnące dochody i popyt na dania gotowe – to wszystko są megatrendy społeczne, które mają pozytywny wpływ na popyt na opakowania. Dodatkowo handel internetowy nieuchronnie zwiększa popyt na opakowania w relacji do tradycyjnych kanałów sprzedaży.
czytaj więcej o tu: https://spotdata.pl/research/download/100 
źródło: https://spotdata.pl/research/download/100