Organizator:

Raport: Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach

Podziel się

Opakowania odgrywają ważną rolę w gospodarce z uwagi na ich funkcje: przechowywania, ochrony, bezpieczeństwa i higieny, transportu, dostarczania oraz prezentacji produktów. Niestety, mają one również negatywny wpływ na środowisko – szacuje się, że opakowania odpowiadają za znaczne zużycie surowców pierwotnych (według niektórych szacunków nawet 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru) oraz stanowią źródło dużej masy odpadów.

Raport UN Global Compact Network Poland „Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach”, powstały w partnerstwie z McDonald’s Polska, ma na celu nie tylko analizę kluczowych wyzwań związanych z transformacją systemu w kierunku gospodarki cyrkularnej opakowań, ale również identyfikacje możliwości, jakie ona niesie. Biznes widzi potrzebę wdrażania rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań nie tylko ze względu na aspekty środowiskowe, ale również na trendy konsumenckie i zwiększanie swojej konkurencyjności na rynku. Takiej transformacji wymaga od przemysłu również legislacja. Zmiana, aby była skuteczna, musi nastąpić w myśl zasady 3R, która na pierwszym miejscu stawia ograniczenie ilości odpadów (reduce), następnie ponowne wykorzystanie (reuse), a dopiero później recykling (recycle).

Z treścią raportu można zapoznać się pod linkiem: Raport Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach.

źródło: UN Global Compact Network Poland