Organizator:

Polska Izba Opakowań została członkiem WPO

Podziel się

W dniu 25 listopada 2020 r. podczas zdalnego posiedzenia Światowej Organizacji Opakowań (WPO), ważny branżowy partner targów TAROPAK, Polska Izba Opakowań została przyjęta do grona członków World Packaging Organization.

WPO to pozarządowa międzynarodowa federacja krajowych instytutów i stowarzyszeń zajmujących się pakowaniem, regionalnych federacji zajmujących się pakowaniem oraz innych zainteresowanych stron, w tym korporacji i stowarzyszeń handlowych. 

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. 

Gratulujemy!