Organizator:

Polska Izba Opakowań partnerem Targów Taropak

Podziel się

Obchodząca 25 lecie działalności Polska Izba Opakowań partnerem branżowym TAROPAKU!

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

 

Aktualnie Polska Izba Opakowań liczy 87 członków. W większości są to firmy produkujące opakowania, materiały opakowaniowe oraz maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań. Z okazji ćwierćwiecza istnienia działalności Izby organizowanych będzie szereg wydarzeń informujących o zadaniach i dokonaniach tej organizacji.

Gratulujemy!