Organizator:

Podatek od plastiku wszedł w życie - bezpłatne webinarium Polskiej Izby Opakowań

Podziel się

Polska Izba Opakowań zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane we współpracy z Arena Advisory dotyczące podatku plastikowego, które odbędzie się 30 stycznia o godz. 13:00.

Sprawdź, czy podlegasz pod nowe opłaty i obowiązki wynikające z nowelizacji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Ustawa nie tylko wprowadza nowe opłaty, ale także nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Część z nich obowiązuje już od 1 stycznia 2024 r. Oprócz finansowych konsekwencji, przedsiębiorcy muszą być gotowi na konieczność prowadzenia właściwych ewidencji czy składania odpowiednich raportów. Jak przygotować się na zmiany?

Przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować treść przepisów w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności. Wypełnianie poszczególnych obowiązków będzie wymagało od niektórych podmiotów m.in. utworzenia nowych struktur organizacyjnych i wdrożenia odpowiednich procedur pozwalających na uniknięcie ewentualnych sankcji. Zainwestuj w zrozumienie pełnego zakresu zmian!

Agenda „Podatek od plastiku wszedł w życie. Co to oznacza dla przedsiębiorców?”:

 • Podstawy prawne,
 • Grupy przedsiębiorców obciążone nowymi obowiązkami,
 • Konsekwencje wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów,
 • Wprowadzenie opłaty od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych,
 • Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów oraz produkty wycofane z obrotu,
 • Inne obowiązki czekające na przedsiębiorców w 2024 r. m.in. obowiązek rejestracji w BDO,
 • Wprowadzenie systemu kaucyjnego,
 • Sankcje za niedopełnianie obowiązków.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • członków zarządu,
 1. pracowników działów finansowo-księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • pracowników zajmujących się w ramach jednostki ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz gospodarką magazynową.

Prelegenci:

Dawid Zarębski, Tax Project Manager, Arena Tax

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno – skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz w zakresie MDR.

Piotr Krawczak, Arena Tax

Piotr specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

​Udział można zgłaszać poprzez stronę: https://www.pakowanie.info/aktualnosci/podatek-od-plastiku-wszedl-w-zycie-co-to-oznacza-dla-przedsiebiorcow-bezplatne-webinarium-polskiej-izby-opakowan  

 źródło: Polska Izba Opakowań