Organizator:

PIAP patronem Targów Taropak

Podziel się

Z radością informujemy, że Polska Izba Artykułów Promocyjnych objęła patronatem Targi Taropak i 4Print

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe.

Działalność PIAP jest wielokierunkowa. Najważniejszym jej zadaniem jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych Firm, w szerokim pojęciu tego słowa. W tym zakresie mieści się m.in. wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Izba podjęła współpracę z ekspertami w różnych dziedzinach, którzy na stronach internetowych odpowiadają na listy i udzielają podstawowych porad. Wypracowane w ten sposób opinie i stanowiska są reprezentatywne dla całego sektora. Szeroko dostępna działalność szkoleniowa na temat zagadnień związanych z sektorem artykułów reklamowych, którą prowadzi PIAP, również wpływa na podniesienie poziomu edukacji osób pracujących w branży. Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Izba zabiega na forum ogólnopolskim o to, by artykuły promocyjne były traktowane jako ważne i skuteczne narzędzie marketingowe a wydatki na takie produkty stanowiły stały i istotny punkt w budżetach firm. Prowadzi kampanie wizerunkowe i informacyjne na łamach opiniotwórczych mediów. Bierze też udział w walce o dostosowanie polskiego prawa podatkowego do potrzeb prowadzeniem efektywnej działalności gospodarczej. Polska Izba Artykułów Promocyjnych od 2012 roku jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.