Organizator:

Najnowszy raport: Eko-trendy w opakowaniach 2022

Podziel się

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu firmy DS Smith: "Eko-trendy w opakowaniach 2022. Jak zaprojektować przyjazne środowisku opakowanie?". Opracowana przez firmę Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość” wpisuje się w trend zwiększania się roli społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja koncentruje się na wyzwaniach, przed którymi obecnie stoi dzisiejszy świat, jak i tych, które będą miały wpływ na życie przyszłych pokoleń.

U podstaw jej powstania leżą lata doświadczenia w tworzeniu opakowań dla obiegu zamkniętego oraz produkcji i recyklingu papieru. DS Smith chce nie tylko rozwijać zrównoważone produkty, ale też wspierać w tym swoich klientów. Opakowanie przyszłości powinno odpowiadać na te wyzwania i trendy.

Czas zmierzyć się z rzeczywistością. Mimo wielu wdrażanych już zmian, globalne wyzwania ekologiczne, takie jak kryzys klimatyczny czy nadmierna produkcja odpadów, wcale nie tracą na sile. Jednocześnie nasze zapotrzebowanie na surowce stale rośnie.

Według ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, to właśnie ryzyka środowiskowe zdominują najbliższą dekadę pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i dotkliwości szkód. Wskazywane przez nich zagrożenia obejmą m.in.:

 • Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie i susze;
 • Niepowodzenie w łagodzeniu oraz dostosowywaniu się do zmian klimatycznych;
 • Klęski żywiołowe, np. trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów;
 • Znacząca utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów;
 • Inne szkody w środowisku spowodowane przez człowieka, np. związane
  z zanieczyszczeniem środowiska.

W publikacji znajdziesz przykłady:

 • Biodegradowalnych opakowań do przewożenia żywności;
 • Ekologicznych opakowań dla e-commerce;
 • Opakowań wielokrotnego użytku dla e-grocery.

Poznaj opakowania przyszłości, które:

 • Są szansą na zwiększanie sprzedaży i budowanie pozycji marki;
 • Pomagają spełniać wymogi prawne dot. ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko;
 • Pozwalają redukować zużycie surowców, generować mniej odpadów oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla.

Zachęcamy do pobrania pełnego raportu firmy DS Smith TUTAJ.

źródło: DS Smith