Tylko do 15 października bilety dla profesjonalistów są dostępne w cenie 0,00 zł! * Zarejestruj się już dzisiaj i odbierz swój bezpłatny bilet ***  

Organizator:

Konferencja: Finansowanie przedsięwzięć oraz zmiany legislacyjne dla branży opakowaniowej i spożywczej

Podziel się

Odwiedź Targi Taropak 2023 i weź udział w konferencji poświęconej finansowaniu przedsięwzięć oraz zmianom legislacyjnym dla branży opakowaniowej i spożywczej (SUP, PPWR). Zaproszeni eksperci opowiedzą także o koncepcji GOZ dla opakowań branży spożywczej.

Rozwój rynku opakowań oraz produktów spożywczych może być wspierana funduszami zewnętrznymi. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane informacje o nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, poziomu dofinansowania, uruchomionych programów oraz ich głównych założeń. Jak również możliwości wsparcia skierowanego do przedsiębiorców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Nowe spojrzenie na kwestię opakowań przedstawia zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) mocno rozwinięty poprzez projekt rozporządzenia. Wprowadza on poważne zmiany do dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a także dyrektywy odpadowej, nadając większe znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jednej z kluczowych zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Rosnące znaczenie szeroko rozumianych aspektów środowiskowych w praktycznie wszystkich dziedzinach życia wymaga podjęcia dyskusji również wśród przedsiębiorców. Ekoprojektowanie umożliwia modelowanie całego cyklu życia produktu, w tym również istotnie wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko została opublikowana w dzienniku urzędowym UE. Dyrektywa weszła w życie 2 lipca, a w Polsce obowiązuje od kwietnia 2023 r.

Zakresem dyrektyw są objęte nie tylko słomki i opakowania jednorazowe, ale całkiem niewystępujące wcześniej kategorie produktów. Wdrożenie dyrektywy oznacza wprowadzenie znacznych zmian dla wielu branż.

Odpowiednie zapisy dotyczą między innymi:

  • Poziomu zbierania butelek plastikowych : 77% do roku 2025 oraz 90% do roku 2029.
  • Recyklingu butelek : 25% od roku 2025 oraz 30% od roku 2030.
  • Obowiązkowego mocowania korków do butelek co wymaga nowych konstrukcji korków oraz przeprojektowania linii technologicznych.
  • Ograniczenia i zakazy wprowadzania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców produkujących materiały opakowaniowe, wytwarzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedstawicieli nauki i administracji rządowej. Przedstawione zostaną opinie dotyczące systemu gospodarki odpadami oraz wpływu wprowadzenia strategi i tworzyw sztucznych (SUP) oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym na działalność gospodarczą.

Celem seminarium jest wymianą doświadczeń różnych uczestników rynku w sprawie koniecznych zmian w podejściu do projektowania wyrobów i opakowań z uwzględnieniem nowych wymagań jakie niesie GOZ, SUP, PPWR.

Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie zmiany są wprowadzone Europejskiej legislacji i jak Polska może je wdrożyć?
  • Czy ekoprojektowanie jest obecnie chwilową modą czy ma głębsze podstawy?
  • System depozytowy na opakowania napojów będzie kosztownym obowiązkiem czy motorem zmian?
  • Czy konwencjonalne tworzywa sztuczne czeka zapomnienie, a zastąpią je inne materiały w tym polimery kompostowalne?

 

PROGRAM KONFERENCJI

28 września (czwartek)
scena główna, pawilon 6

Finansowanie przedsięwzięć oraz zmiany legislacyjne dla branży opakowaniowej i spożywczej (SUP, PPWR)

Koncepcja GOZ dla opakowań branży spożywczej

11:00 - 11:10 Rozpoczęcie spotkania

11:10 - 11:25 Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027 – przegląd programów
                    Ada Twarowska, Specjalistka ds. Funduszy Europejskich (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
                    w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

11:25 - 11:40 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – oferta dla przedsiębiorców
                    Marta Mancera-Mocydlarz, Specjalistka ds. Funduszy Europejskich (Punkt Informacyjny Funduszy
                    Europejskich w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

11:40 - 12:00 PARP Twój partner w biznesie, Fundusze Europejskie 2021–2027 dla firm – badania,
                  inwestycje, rozwój

                     Maciej Fliger, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

12:00 - 12:30 Zmiany legislacyjne dla branży opakowaniowej i spożywczej (SUP, PPWR) 
                     Konrad Nowakowski, Prezes, Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań

12:30 - 13:00 Wyzwania dla wprowadzających na rynek napoje w opakowaniach – utworzenie
                  i funkcjonowanie systemu kaucyjnego
                     Paweł Sosnowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych, Interzero

13:00 - 13:30 Jak efektywnie i ekonomicznie zbierać opakowania zwrotne? Eko-urządzenia w systemie
                  kaucyjnym
                     Robert Kowal Business Development Coordinator, Interzero

13:30- 13:45  Oczekiwania społeczne od systemu kaucyjnego

                     Filip Piotrowski, Ekspert, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

13:45 - 13:50 Dyskusja, sesja Q&A 

Partnerzy konferencji