Organizator:

Jakie opakowanie sprzedaje produkt?

Podziel się

Producenci starają się przyciągnąć uwagę klientów do swoich produktów na różne sposoby. Jakość, cena, popularność, wygoda użytkowania, dostępność – to wszystko ma ogromne znaczenie. Jest jednak czynnik, który bezpośrednio wpływa na proces decyzyjny – to opakowanie.

Większość decyzji, zarówno tych życiowych, jak i konsumenckich, zachodzi poza naszą świadomością. Nasze umysły rejestrują rzeczywistość wszystkim zmysłami, odbierając wiele różnych bodźców jednocześnie. Jeśli owe bodźce mają charakter pobudzający, wywierają wpływ na nasze wybory. Uwzględniając wiedzę nt. działania mózgu, potoczne  powiedzenie, że kupujemy oczyma jest całkowicie uzasadnione.

Postanowiliśmy zapytać kobiety jakie znaczenie ma dla nich opakowanie, na co zwracają uwagę wybierając produkty dla siebie i swoich domowników. Badanie zrealizowaliśmy techniką CAWI na próbie N=594 kobiet w wieku 18-59 lat w I poł. września 2022 r. Wyniki badania były prezentowane na Targach Taropak w Poznaniu.

Znaczenie opakowania podczas zakupów

Aż 72,7% klientek zwraca uwagę na opakowanie produktu podczas zakupów. Dla 44,9% największe znaczenie ma opakowanie nienaruszone. 27,8% klientek kupi produkt w ładniejszym opakowaniu. Jedynie dla 9,5% respondentek opakowanie nie ma znaczenia, liczy się tylko sam produkt.

Znaczenie opakowania a rodzaj produktu

Wg badanych kobiet opakowanie produktu ma największe znaczenie w przypadku kosmetyków,
aż 73,4% respondentek wskazało tą grupę produktów w swych deklaracjach. Na drugim miejscu znajdują się produkty spożywcze z 65,35% wskazań. Opakowania produktów chemii gospodarczej mają znaczenie w procesie zakupowym dla 46,6% klientek, a opakowania biżuterii dla 33,8%. Warto też zwrócić uwagę na wysokie wskazania w przypadku odzieży (39,6%), książek (38,1%) oraz lekarstw (36,5%).

W odniesieniu do asortymentu kosmetycznego zapytaliśmy kobiety, jakie znaczenie ma dla nich opakowanie konkretnego produktu: perfum. Badanie wykazało, że średnio 71% respondentek zwraca uwagę na opakowanie kupując perfumy. Najwięcej wskazań pojawiło się wśród najmłodszej grupy wiekowej (77,3%). 48,3% kobiet jest skłonna wydać więcej na perfumy, jeśli będą zapakowane w ciekawy, zwracający uwagę sposób.

Najważniejsze cechy opakowań

Samo opakowanie to nie tylko estetyka produktu, ciekawy design czy zachęcająca kolorystyka. Liczy się również to, jakie informacje są umieszczone na opakowaniu. Nasze badanie potwierdziło tezę, że klienci są coraz bardziej świadomi. 30,8% respondentek zwraca uwagę na informacje umieszczone na etykiecie. Dla 23,6% liczy się styl, efekt wizualny.