Organizator:

Jak opakować przyszłość? Raport Banku Pekao

Podziel się

Polski sektor opakowań rośnie w siłę i dostosowuje się do nowych potrzeb – pokazuje najnowszy raport Banku Pekao. Zapraszamy do lektury raportu pt. "Jak opakować przyszłość? Branża opakowań w czasach zielonej transformacji."

Współczesny konsument niemal codziennie ma kontakt z opakowaniami, a ich rola pod kątem ochrony, transportu i promocji danego produktu jest kluczowa. W raporcie analizujemy, jak wypada polska branża opakowań i jej poszczególne segmenty, a także jakie główne trendy na nią oddziałują. Krajowi producenci umiejętnie korzystają z rozwojowego rynku i dopasowują się do jego potrzeb, co przekłada się na wysokie tempo rozwojowe sektora oraz optymistyczne prognozy na przyszłość.

Poruszana tematyka:

  1. Świat opakowań – spojrzenie globalne
  2. Rozwój sektora i poszczególnych jego segmentów w Polsce
  3. Przekrój wyników finansowych branży
  4. Jak opakować przyszłość – kluczowe trendy, szanse i zagrożenia

Raport został skonsultowany merytorycznie z Polską Izbą Opakowań – czołowym krajowym
stowarzyszeniem reprezentującym firmy sektora opakowaniowego.

Raport do pobrania TUTAJ.

źródło: Bank Pekao S.A.