Organizator:

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców z sektora MŚP w perspektywie finansowej 2021-2027

Podziel się

Jesteśmy nowoczesnym urzędem administracji rządowej. Dbamy o sprawną współpracę z instytucjami Unii Europejskiej. Za pieniądze z Funduszy Europejskich i budżetu państwa inwestujemy w równomierny rozwój Polski. Tworzymy programy, dzięki którym powstają nowe autostrady, szpitale i szkoły. Wspieramy rozwój polskich firm i regionów. Wspólnie troszczymy się o środowisko i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Jednym z kluczowych obszarów inwestycji w rozwój Polski jest wsparcie przedsiębiorców. Fundusze Europejskie służą firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wykorzystaniu programów unijnych przedsiębiorcy notują dobre wyniki finansowe, przy jednoczesnym wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych i nowatorskich rozwiązań. Branża opakowań także skutecznie wykorzystuje Fundusze Europejskie - w szczególności w  zakresie wzornictwa oraz tworzenia nowych produktów lub procesów technologicznych.

W kończącym się Programie Polska Wschodnia do tej pory z pomocy w obszarze przedsiębiorczości i innowacji skorzystało blisko 3,5 tys. firm (w tym 140 z branży opakowań). Podobne wsparcie jest także w nowym Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Budżet przewidziany w FEPW na rozwój przedsiębiorczości i innowacji to 500 mln euro.

Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o dofinansowanie swoich działań z innych programów nowej perspektywy. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest największym w Unii Europejskiej Programem finansującym badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Budżet Programu to 7,9 mld euro. Najważniejszym instrumentem wsparcia są konkursy ścieżki SMART. Na ich realizację przeznaczono ponad połowę budżetu FENG, czyli 4,36 mld euro.

Dla sektora MŚP przewidziano także środki w zakresie projektów realizowanych w programach regionalnych. Szacunkowa całkowita alokacja na inwestycje w  przedsiębiorczość w 16 programach regionalnych to ok. 4,1 mld euro. W ramach Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji (FST) wsparcie na przedsiębiorczość może  wynieść 1,15 mld euro. W 5 regionach zaangażowanych w transformację energetyczną, firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie działań związanych np. ze zmianą profilu działalności, czy zdobywania nowych rynków dla swoich produktów.

Informacje o wsparciu przedsiębiorczości i innowacji w ramach Funduszy Europejskich  dotyczące trwających i planowanych konkursów dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronach internetowych poszczególnych programów.

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej