Organizator:

Czasopismo Opakowanie Patronem Medialnym Targów Taropak 2023

Podziel się

Opiniotówrczy miesięcznik branży opakowaniowej Opakowanie został Patronem Medialnym Targów Taropak 2023.

Opakowanie jest opiniotwórczym miesięcznikiem dedykowanym profesjonalistom branży opakowaniowej: producentom, przetwórcom, projektantom, drukarzom, a także dostawcom maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań. Jako jedno z nielicznych pism branżowych od lat związane jest z polską nauką, propagując ją i umożliwiając jej rozwój poprzez publikację artykułów naukowych. Ukazuje się od 1955 roku.

 źródło: Opakowanie