Organizator: Grupa MTP

Seminarium Koncepcja  GOZ dla opakowań branży spożywczej

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń różnych uczestników rynku w sprawie koniecznych zmian w podejściu do projektowania wyrobów i opakowań z uwzględnieniem nowych wymagań jakie niesie GOZ.

 

DATA: 30 września 2019 r.

GODZ.: 10.00 – 15.30

MIEJSCE: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań

ORGANIZATORZY: Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

PARTNERZY: UNEP/GRID, Santander Bank Polska SA, Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, Polska Izba Opakowań, Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Nowe spojrzenie na kwestię opakowań przedstawia zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wprowadza on poważne zmiany do dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a także dyrektywy odpadowej, nadając większe znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jednej z kluczowych zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Rosnące znaczenie szeroko rozumianych aspektów środowiskowych w praktycznie wszystkich dziedzinach życia wymaga podjęcia dyskusji również wśród przedsiębiorców. Ekoprojektowanie umożliwia modelowanie całego cyklu życia produktu, w tym również istotnie wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców produkujących materiały opakowaniowe, wytwarzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedstawicieli nauki i administracji rządowej. Przedstawione zostaną opinie dotyczące systemu gospodarki odpadami oraz wpływu wprowadzenia strategii tworzyw sztucznych (SUP) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na działalność gospodarczą.

Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

Czy i gdzie jest problem z odpadami komunalnymi z branży FMCG?

Jakie zmiany zostały wprowadzone w europejskiej legislacji i jak Polska może je wdrożyć?

Czy ekoprojektowanie jest obecnie chwilową modą czy ma głębsze podstawy?

Czy system depozytowy na opakowania do napojów będzie kosztownym obowiązkiem czy motorem zmian?

Czy obecnie firmy wprowadzają rozwiązania w myśl koncepcji GOZ?

Czy konwencjonalne tworzywa sztuczne czeka zapomnienie, a zastąpią je inne materiały w tym polimery kompostowalne?

Udział w konferencji jest darmowy - każdy uczestnik musi posiadać dokument wstępu na Targi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Bilety

PROGRAM KONFERENCJI 30/09/2019

 

„Koncepcja GOZ dla opakowań branży spożywczej”

Obowiązek czy społeczna odpowiedzialność?

 

10:00     Otwarcie:

Konrad Nowakowski Prezes Polskiej Izby Odzysku I Recyklingu Opakowań

Wacław Wasiak Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

 

Sesja I   Prowadzenie: Krzysztof Hornicki, INTERSEROH

10:10     Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi – Paweł Głuszyński, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

10:30     Ewidencja odpadów 2020 zmiany dla każdego wytwórcy i przetwarzającego odpady - Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań

10:50     Eko-modulacja, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (z ang. Single use plastics – SUP)  opakowania monomateriałowe i wielomateriałowe w kontekście GOZ – Konrad Nowakowski PIOIRO/COBRO

11:20     Prezentacja systemów kaucyjnych na butelki do napojów. Czy jest alternatywa? – Joanna Kądziołka, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, koordynator kampanii WRZUCAM. Nie wyrzucam!

11:40     Prezentacja raportu Santander Bank Polska i SpotData: Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów - Kamil Mikołajczyk Santander Bank Polska SA

12:10     Pozwolić markom błyszczeć i pozostać eko - Katarzyna Kozińska API Group

12:30     Przerwa

 

Sesja II  Prowadzenie: Łukasz Sosnowski, Konsultant ds. Circular Economy, GOZ WORLD”

13:00     Droga FMCG do circular economy - Łukasz Sosnowski, Konsultant ds. Circular Economy, GOZ WORLD

  • podstawowe elementy oddziaływania industry 4.0 i circular economy do wykorzystania przez sektor FMCG/retail w Polsce
  • internet rzeczy w ramach działalności gospodarczej sektora retail oraz w kontakcie z klientami
  • technologie blockchain dla lepszej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z klientami

13:20 Europejskie działania branży FMCG w obliczu GOZ - Paweł Jagielski

13:40 Przykłady dobrych praktyk z zakresu GOZ i SUP case study CARREFOUR POLSKA - Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, CARREFOUR POLSKA

14:10 Działanie robi różnicę, czyli efektywna strategia dla środowiska case study: KAUFLAND - Sylwester Baran, Dyrektor Pionu Zaopatrzenia, KAUFLAND

14:35 Opakowania z biotworzyw i biokompozytów jako alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań BIOCOMPACK-CE– Grzegorz Ganczewski, COBRO

14:50 Innowacyjne aktywne materiały opakowaniowe zgodne z koncepcją GOZ na przykładzie realizowanych projektów badawczych – Monika Kaczmarczyk, COBRO

15:00 Dotacje unijne i krajowe dla projektów związanych z GOZ - Adam Karmański, Maculewicz Consulting.

15:10 Ekologiczne materiały opakowaniowe w zastosowaniach do pakowania żywności- Bartosz Czapowski, PAKMAR

15:20 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie

15:30 Możliwość obejrzenia wystawy 25 lat Polskiej Izby Opakowań (pawilon 7, Salon promocji PIO)

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Bilety